SU har tecknat nytt avtal med Loomis avseende hämtning av kontanter som deponerats i bankboxen. Från och med 2019-10-01 sker hämtning en gång i veckan (helgfria måndagar).