E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms universitet.  

Information och anmälan