Periodstängningar under 2021 i Raindance

Månad Portal (rullning leverantörsfaktura)* Portal (rullning bokföringsorder + stängning period)**
Januari 29/1 kl 18:30 2/2 kl 18:00
Februari 26/2 kl 18:30 2/3 kl 18:00
Mars 31/3 kl 18:30 7/4 kl 18:00
April 30/4 kl 18:30 4/5 kl 18:00
Maj 31/5 kl 18:30 2/6 kl 18:00
Juni 30/6 kl 18:30 2/7 kl 18:00
Juli 30/7 kl 18:30 3/8 kl 18:00
Augusti 31/8 kl 18:30 2/9 kl 18:00
September 30/9 kl 18:30 4/10 kl 18:00
Oktober 29/10 kl 18:30 2/11 kl 18:00
November 30/11 kl 18:30 2/12 kl 18:00
December se separat schema se separat schema

* Verifikationsdatum på "öppna" leverantörsfakturor flyttas till nästkommande period men föregående period är öppen för registrering.

** Öppna bokföringsorder på gamla perioden flyttas till den nya perioden och den gamla perioden stängs för registrering.

Läs anvisningar för periodstängning.

Gå till Information om bokslut och uppföljning.