Det som är nytt är att ekonomidagen den 21 oktober blir just en hel dag, klockan 9-16. Vi kommer även att fortsätta med våra seminarier med olika teman.

Separata kallelser, program och anmälningar kommer närmare inför respektive datum.

 

Seminarium 2016-09-23 kl 13.00 - 16.00 Ämne: Uppföljning av projekt bl a. Lokal: G-salen

Ekonomidag 2016-10-21 kl 09.00 - 16.00 Ämne: Ekonomidagen, helårsbokslut, obligatorisk, närvarolista. Lokal: Hörsal 6 (C6)

Seminarium 2016-11-22 kl 9.00 - 12.00 Ämne: Innehåll inte fastställt ännu. Lokal: Hörsal 4