Se även länk till ESV: http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/slopad-kompensationsratt-for-ingaende-moms-vid-representation-for-statliga-myndigheter/