Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Tisdagen den 12 maj 2020.

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Program

Under förmiddagen hålls några föredrag, bland annat en framtidsspaning om svensk högskola och en om Agenda 2030. Under eftermiddagen genomförs ett antal parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan.

För anmälan och ytterligare information

https://suhf.se/aktiviteter/inspirationsdag-for-ekonomer-2020/


Lars Alberius
Utredare/Project Manager

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
The Association of Swedish Higher Education Institutions