Syfte

Att ge deltagarna en grundläggande introduktion i rutinen kring periodiseringar och hur dessa ska hanteras vid periodstängning/bokslut.

Målgrupp

Anställda vid institution/motsvarande som arbetar med bokslut men är nya inom området periodiseringar, eller behöver fräscha upp sina kunskaper.

Tid och plats

Torsdagen den 19 oktober 2017 kl 09:00-11:00 i konferenssalen Solen, Plan 1, Ekonomiavdelningen, Paviljongen C-D, Södra huset, Frescati.

Antal deltagare

Max 10 personer

Medverkande

Gabriele Nilsson, Ekonomiavdelningen

Daniel Johansson, Ekonomiavdelningen

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, kaffe serveras.

Anmälan

Anmälan görs via mail: daniel.johansson@su.se

 

Upplysningar

Daniel Johansson
daniel.johansson@su.se

Gabriele Nilsson

gabriele.nilsson@su.se