Syfte

Att ge deltagarna en introduktion i hanteringen av stöldbegärliga inventarier (SFI) i Raindance Classic och fakturaportalen utifrån den nya rutinen som träder i kraft den 1 januari 2019.

Målgrupp

Anställda vid institution/motsvarande som arbetar med anläggningsredovisning och kommer att vara involverade i hanteringen av stöldbegärliga inventarier.

Tid och plats

Onsdagen den 19 december 2018 kl.13.00-14.00

Plats: Personalavdelningens konferensrum plan 6, rum A622, Södra Huset

Antal deltagare

Max 30 personer

Medverkande

Bijan Shafeie, Ekonomiavdelningen

Aldona Stowik, Ekonomiavdelningen

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan görs via länken: anmälan till 181219

Upplysningar

Bijan Shafeie, tfn 08-16 13 65
bijan.shafeie@su.se