För frågor gällande årsbokslutet kontakta redovisningschef Aldona Stowik.

Mail: aldona.stowik@su.se
Tel: 08-674 7557

Periodstängningar under 2019 i Raindance

(UG/FU 5807 se nedan bifogad fil)

Januari - måndag 4 februari kl. 18.00

Februari - måndag 4 mars kl. 18.00

Mars - tisdag 2 april kl. 18.00

April - torsdag 3 maj kl. 18.00

Maj - tisdag 4 juni kl. 18.00

Juni - tisdag 2 juli kl. 18.00

Juli - fredag 2 augusti kl. 18.00

Augusti - tisdag 3 september kl. 18.00

September - onsdag 2 oktober kl. 18.00

Oktober - måndag 4 november kl. 18.00

November - tisdag 3 december kl 18.00

December - fredag 3 januari 2020 kl. 18.00