Arbets- och referensgrupper

Arbets- och referensgrupper har tillsatts utifrån dialoger och förankring med respektive område, fakultetscontrollers samt avdelningschefer. Sammanlagt uppgår antalet medverkande till cirka 60 medarbetare inom både det centrala (cirka 40 procent) och det lokala verksamhetsstödet (cirka 60 procent). Här kan du se vilka som medverkar: arbets- och referensgrupper

 

Workshops

Arbetsgrupperna medverkar främst genom att kartlägga nuläge och identifiera förbättringar i de ekonomiadministrativa processerna i workshops. Arbetsgruppernas resultat stäms sedan av med referensgrupper.

Följande områden har hanterats i workshops:

  • Hantera bidragsfinansierad forskning (från utlysning till avslut)
  • Hantera uppdragsforskning och – utbildning (från förfrågan till avslut)
  • Hantera anslagsfinansierad verksamhet (från regleringsbrev till uppföljning)
  • Hantera kundfakturor, rekvisitioner och övriga inbetalningar (från försäljning till inbetalning)
  • Köpa varor och tjänster (från beställning/inköp till utbetalning)
  • Hantera anläggningstillgångar (från beställning/inköp till utrangering)
  • Bokslut och uppföljning på institution
  • Budget och prognos på institution

 

Öppna workshops

Projektet har bjudit in till öppna workshops där medarbetare har getts möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar i de ekonomiadministrativa processerna.   

 

 

Intervjuer och möten

Projektet kommer via intervjuer och möten med referensgrupper göra en översyn och utvärdering av:

 

Omvärldsbevakning

Förutom att utvärdera våra interna processer och tillämpningar kommer projektet att kartlägga ett urval av andra lärosätens ekonomiadministrativa verksamhetsstöd.