Arbets- och referensgrupper har tillsatts utifrån dialoger och förankring med respektive område, fakultetscontrollers samt avdelningschefer. Sammanlagt uppgår antalet medverkande till cirka 60 medarbetare inom både det centrala (cirka 40 procent) och det lokala verksamhetsstödet (cirka 60 procent). Här kan du se vilka som medverkar: arbets- och referensgrupper

 

Workshops med arbetsgrupper

Arbetsgrupperna medverkar främst genom att kartlägga nuläge och identifiera förbättringar i de ekonomiadministrativa processerna i workshops. Arbetsgruppernas resultat stäms sedan av med referensgrupper.

Följande områden hanteras i hantera i workshops:

 • Hantera bidragsfinansierad forskning (från utlysning till avslut)
 • Hantera uppdragsforskning och – utbildning (från förfrågan till avslut)
 • Hantera anslagsfinansierad verksamhet (från regleringsbrev till uppföljning)
 • Hantera kundfakturor, rekvisitioner och övriga inbetalningar (från försäljning till inbetalning)
 • Köpa varor och tjänster (från beställning/inköp till utbetalning)
 • Hantera anläggningstillgångar (från beställning/inköp till utrangering)
 • Bokslut på institution
 • Budget, prognos och uppföljning på institution

 

Öppna workshops

I öppna workshops bjuder vi in dig som är intresserad att ge förslag till förbättringar inom olika ekonomiadministrativa processer.

Ingen föranmälan krävs till dessa tillfällen:

 •          Bidragsfinansierad forskning samt uppdragsforskning och -utbildning
  14 februari kl 10:00-11:30, G-salen
 •          Anslagsfinansierad verksamhet samt hantera kundfakturor, rekvisitioner och övriga inbetalningar
  21 mars kl 10:00-11:30, G-salen
 •          Köpa varor och tjänster samt hantera anläggningstillgångar
  14 maj kl 14:00-15:30, G-salen
 •          Bokslut samt budget, prognos och uppföljning
  10 juni kl 10:00-11:30, G-salen

 

Alla workshops har genomförts.

 

 

Intervjuer och möten

Projektet kommer via intervjuer och möten med referensgrupper göra en översyn och utvärdering av:

 

Omvärldsbevakning

Förutom att utvärdera våra interna processer och tillämpningar kommer projektet att kartlägga ett urval av andra lärosätens ekonomiadministrativa verksamhetsstöd.