Om upphandlingen

Under stora delar av 2020 pågick förberedelser för upphandling av ett nytt ekonomisystem inom ramen för Ekonomiprojektet. I oktober 2020 publicerades upphandlingen och efter att anbudstiden gått ut följdes en process där anbud som inkommit kvalificerades och utvärderades. Universitetet beslutade i början av januari i år att anta anbudet från CGI Sverige AB som tillhandahåller Raindance som ekonomisystem. Ingen ansökan om överprövning inkom och universitetet kunde därmed teckna avtal med CGI den 21 januari. Avtalet löper på åtta år.

Driftsättning planeras i två steg med start i januari 2022

Driftsättning av de olika delarna i ekonomisystemet planeras i två steg:

  • Ekonomi och E-handel - driftsätts i början av 2022
  • Budget och prognos - driftsätts under hösten 2022

I delarna Ekonomi ingår ekonomistyrning, kundreskontra, leverantörsreskontra, anläggningsreskontra, projekt och uppföljning/rapportering.

När samarbetet med CGI startar upp i början av februari i år kommer vi att planera införandet av systemets olika delar i detalj och planera för utbildningar för användare inom universitetet.

En modern webbaserad helhetslösning

- Jag är mycket glad att vi nu rott upphandlingen av ett nytt ekonomisystem i hamn! CGI:s tjänst är en webbaserad helhetslösning av ekonomihantering, e-handel samt budget och prognos, vilket ger ett snabbt och smidigt informationsflöde mellan de olika delarna i systemet. Dessutom har CGI:s webbaserade version av Raindance en bredare och djupare funktionalitet i jämförelse med vår nuvarande klientversion, Raindance Classic, särskilt den del som avser projekthantering. Det kommer bland annat att möjliggöra en bättre kontroll och uppföljning av våra externfinansierade projekt, säger projektägare Pia Grankvist.