Vad?

Universitetets ekonomisystem (Raindance Classic) och redovisningsplan infördes 1993. Under 2018-2019 görs därför en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadmininstrativa system i ett översynsprojekt. Utvärderingen följs av ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar.

Varför?

Syftet med Ekonomiprojektet är att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet vid universitetet som helhet för att utgöra ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd till utbildning och forskning.

Hur?

Att medarbetare bidrar med att identifiera interna behov utifrån kunskap och erfarenheter är en avgörande förutsättning för ett bra slutresultat. I översynsprojektet medverkar cirka 60 medarbetare från både det lokala och det centrala verksamhetsstödet.

När?

Ekonomiprojektet pågår under 2018-2022 med start med översynsprojektet. Därefter tar ett införandeprojekt vid som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar, däribland upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem som planeras att vara i drift i början av 2022.


Kontakta oss gärna för mer information!

Karolina Pihlblad: karolina.pihlblad@su.se
Linda Hedström: linda.hedstrom@su.se