Foto: Valcon

Under införandeprojektet som pågår under 2020-2022, kommer vi framför allt att arbeta med att genomföra förändringar av universitetets ekonomimodell och att upphandla och implementera ett eller flera nya ekonomiadministrativa system utifrån de krav och behov som identifierats av arbets- och referensgrupper under översynen. 

Fokus inom ekonomimodellen kommer att vara att utveckla universitetets redovisningsplan och att förenkla och effektivisera fördelningen av gemensamma kostnader inom universitetet.

 

Vad händer just nu?

Planering för införandet pågår för fullt. Under våren kommer vi framför allt att fokusera på kravspecifikation inför upphandling av nya ekonomiadministrativa system och att konkretisera en ny modell av universitetets redovisningsplan för att kunna driftsätta nya system med start i början av 2022.

Vi kommer fortsätta att involvera medarbetare från olika delar inom universitetet för att konkretisera och förbereda för förändringar. Hur medverkan ser ut i projektets olika delar är vi ännu inte helt klara med, men vi kommer att informera om det när det blir aktuellt.

Karolina Pihlblad och Linda Hedström som ledde översynsprojektet arbetar vidare i införandeprojektet som biträdande projektledare och kommer att ha fortsatt dialog med medarbetare inom universitetet.