Översynsprojektets syfte är att skapa en samsyn inom universitetet av vad som krävs av universitetets ekonomimodell och ekonomiadministrativa system.

För att ge möjlighet till alla institutioner/motsvarande att lämna synpunkter på de prioriterade utvecklingsområden som identifieras under översynen och målsättningar inför kommande införandeprojekt, har en internremiss skickats till prefekter/motsvarande och avdelningschefer inom universitetsförvaltningen samt med kännedom till administrativa chefer.

Remissen skickades 16 september och sista svarsdag är 21 oktober.