Strategisk styrgrupp

Den strategiska styrgruppen träffas varannan månad för att få information om och fatta strategiska beslut om Ekonomiprojektet som helhet.

Den strategiska styrgruppen består av:

Åsa Borin, tf universitetsdirektör och ordförande i styrgruppen
Susanne Ekman, tf ekonomichef och projektägare
Linn Myhrman, IT-chef
Marie Högström, personalchef
Barbro Blehr, vice dekanus Humanistiska fakulteten
Sören Nylin, sektionsdekanus Naturvetenskapliga fakulteten
Tuija Lehtonen, administrativ chef Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Viktoria Arwinge, administrativ chef Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Operativ styrgrupp

Den operativa styrgruppen träffas varje vecka för att fatta operativa beslut som rör införandet av alla delar inom ramen för Ekonomiprojektet.

Den operativa styrgruppen består av:

Susanne Ekman, tf ekonomichef och ordförande i styrgruppen
Åsa Borin, planeringschef
Aldona Stowik, redovisningschef

Projektgrupp

Max Ronander, programledare Ekonomiprojektet
Karolina Pihlblad, ansvarig för kommunikation och förändringsledning
Linda Hedström, projektledare ny ekonomimodell
Lars-Erik Wikström, projektledare nytt ekonomisystem
Michael Cederberg, ansvarig för integrationer
Katja Mannerla, redovisningsspecialist

Ekonomiprojektet leds av Susanne Ekman, projektägare.

Referensgrupp administrativa chefer

Andreas Gavran, Engelska institutionen
Ida Söderberg Tah, Juridiska institutionen
Jenni Vuorenmaa, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
Maria Mårtensson, Institutet för social forskning (SOFI)
Ann Nielsen, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Madeleine Hellzén, Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
Mikael Knutsson, senior rådgivare Personalavdelningen