Ekonomiprojektet

Styrgruppsmöte

EVENEMANG

Datum: 12 december 2019 13:00 - 12 december 2019 14:00
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kontaktuppgifter

Karolina Pihlblad (projektledare)
karolina.pihlblad@su.se

Linda Hedström (bitr. projektledare)
linda.hedstrom@su.se

Projektorganisation

Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupper och arbetsgrupper

Korta fakta om Ekonomiprojektet - vad, varför, hur och när?