Information om Fördelningar 

Informationsmöte samfinansiering (pdf) (497 Kb)

Informationsmöte Fördelningar institutioner/motsv (pdf) (1806 Kb)

Informationsmöte Fördelningar avdelningar inom UF (pdf) (1716 Kb)

Mallar för institutioner

Budgetmall

Budgetmallen är ett stöd för institutioner/motsvarande att beräkna OH-påslag, lokalpåslag och procentsats för att fördela institutionsgemensamma kostnader på UGA respektive FUF. 

Budgetmall 2021-11-11 (114 Kb)

Mall för samfinansiering

Mall för samfinansiering innehåller två olika mallar och flikar för samfinansiering av bidragskontrakt:

  • utifrån kontrakt med proportionell samfinansiering och
  • utifrån kontrakt med särskilda villkor.

Mallen syftar till att stödja er i att beräkna procentsatser för samfinansiering med anslagsmedel, när samfinansiering av bidragsprojekt krävs. Procentsatserna beräknas för att samfinansieringen ska kunna bokföras korrekt för respektive bidragsprojekt.

Dessa procentsatser ska ni sedan registrera i ekonomisystemet i Projektmodulen.

I videoklipp för Projektmodulen kan ni se hur ni gör i ekonomisystemet. 

Mallen för samfinansiering uppdaterades 2 februari med förtydligande texter.

Mall för samfinansiering 2022-02-02 (26 Kb)

Mallar för avdelningar inom förvaltningar

Mallen är ett stöd för för avdelningar/motsvarande inom förvaltningen att beräkna lokalpåslag för internhyra och lokalvårdskostnader .

Mall lokalpåslag 2021-11-11 (20 Kb)

Lathund funktionsindelning

De gemensamma kostnaderna ska enligt SUHF-modellen kategoriseras i olika huvudfunktioner:

  • Ledning
  • Utbildnings- respektive forskningsadministration
  • Ekonomi- och personaladministration
  • Infrastruktur och service
  • Bibliotek
  • Nivåspecifikt (övrigt)

Inom varje funktion ska alla kostnadsslag ingå, d.v.s. personal-, lokal-, drifts- och avskrivningskostnader.

Lathund funktionsindelning SU (excel) (46 Kb)

Lathund funktionsindelning SU (pdf) (208 Kb)

Övergripande om SUHF-modellen

Introduktion till SUHF-modellen - en kortfattad beskrivning (280 Kb)

Presentation SUHF-modellen (ppt) (903 Kb)