Underlagen riktar sig till medarbetare som arbetar i de ekonomiadministrativa processerna på institutioner/motsvarande samt avdelningar inom förvaltningen.

Dokumenten är inget slutgiltigt förslag till universitets redovisningsplan utan kan komma att kompletteras och revideras.

Beslut om universitetets redovisningsplan planeras att fattas under hösten 2020.

Läs mer om universitetets nuvarande redovisningsmodell i Ekonomihandboken.