Ekonomiprojektet har sedan i början av 2020 arbetat med upphandling av ett nytt ekonomisystem. Projektet har utgått från behov som identifierades under översynsprojektet som pågick 2018-2019 samt de externa krav som ställs på universitetet som myndighet och som lärosäte. I upphandlingsprocessen har vi förankrat önskad målbild med medarbetare som deltagit vid systemvisningar av olika leverantörer och projektets referensgrupp med administrativa chefer. Vi har även haft fördjupade dialoger med enheter inom förvaltningen för att säkerställa viss funktionalitet, tekniska lösningar, informationssäkerhet m.m.

Vi upphandlar en helhetslösning

Projektets styrgrupp fattade under våren ett inriktningsbeslut om att upphandla en helhetslösning, d.v.s. ett integrerat system för ekonomihantering, e-handel samt budget- och prognoshantering. Syftet är främst att skapa en bättre användarupplevelse och för att minska antalet integrationer mellan olika system och därmed minimera tidsfördröjningar.

Tack för er medverkan!

- Vi i projektet vill tacka alla som medverkat i arbetsgrupper, referensgrupper och andra dialoger genom ert engagemang och kloka synpunkter! Det har varit viktigt för att kunna upphandla ett system som ger förutsättningar för att förenkla, förbättra och förtydliga ekonomiadministrativa processer inom universitetet som helhet, säger projektägare Pia Grankvist.