Ekonomiprojektet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Ekonomi
 6. Ekonomiprojektet
Workshop Ekonomiprojektet
Processkartläggning Ekonomiprojektet
  Från översyn till införande 2018-2022

  Ekonomiprojektet - från översyn till införande

  Ekonomiprojektet är ett universitetsgemensamt projekt med syfte att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet inom universitetet som helhet.

  Ekonomiprojektet pågår 2018-2022 och består av ett översynsprojekt som utvärderar processer, rutiner och system samt ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar.

  Kontakt

  Kontaktuppgifter

  Max Ronander (projektledare)
  max.ronander@su.se

  Karolina Pihlblad (bitr. projektledare)
  karolina.pihlblad@su.se

  Linda Hedström (bitr. projektledare)
  linda.hedstrom@su.se

  Korta fakta om Ekonomiprojektet - vad, varför, hur och när?

  Kalendarium