Ekonomiprojektet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Ekonomi
 6. Ekonomiprojektet
Workshop Ekonomiprojektet
Processkartläggning Ekonomiprojektet

  Informationsmaterial till förändrad redovisningsplan

  Ekonomiprojektet har skapat ett informationsmaterial som utgör ett skriftligt komplement till de informationsmöten och workshops som arrangeras av Ekonomiprojektet under våren 2020 i syfte att skapa förståelse för vad de föreslagna förändringarna i redovisningsplanen innebär mer konkret. Här kan du även ta del av de ppt-bilder som visats på informationsmötena 27/3, 30/3, 31/3 och 1/4.

  Från översyn till införande 2018-2022

  Ekonomiprojektet - från översyn till införande

  Ekonomiprojektet är ett universitetsgemensamt projekt med syfte att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet inom universitetet som helhet.

  Ekonomiprojektet pågår 2018-2022 och består av ett översynsprojekt som utvärderar processer, rutiner och system samt ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar.

  Kontakt

  Max Ronander (projektledare)
  max.ronander@su.se

  Karolina Pihlblad (bitr. projektledare)
  karolina.pihlblad@su.se

  Linda Hedström (bitr. projektledare)
  linda.hedstrom@su.se

  Korta fakta om Ekonomiprojektet - vad, varför, hur och när?