Ekonomiprojektet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Ekonomiprojektet
Workshop i Ekonomiprojektet
Från översyn till införande 2018-2022

Ekonomiprojektet - från översyn till införande

Ekonomiprojektet är ett universitetsgemensamt projekt med syfte att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet inom universitetet som helhet.

Ekonomiprojektet pågår 2018-2022 och består av ett översynsprojekt som utvärderar processer, rutiner och system samt ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar.

Arbetssätt i workshops

Arbetssätt i översynen

Projektet kartlägger och utvärderar det ekonomiadministrativa arbetet i dialog med medarbetare inom universitetet från lokalt och centralt verksamhetsstöd i arbets- och referensgrupper. 

En förutsättning för projektet är att medarbetare inom hela universitetet ges möjlighet att medverka i projektet och bidra med kunskap och erfarenheter för att identifiera behov av utveckling.

Bakgrund till Ekonomiprojektet

Universitetets ekonomisystem och redovisningsplan infördes i början av 90-talet. Ekonomisystemet kommer inom några år inte längre att underhållas av nuvarande systemleverantör.

Därför behöver ett nytt ekonomisystem implementeras vilket förutsätter en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadministrativa system.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Karolina Pihlblad (projektledare)
karolina.pihlblad@su.se

Linda Hedström (bitr. projektledare)
linda.hedstrom@su.se

Projektorganisation

Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupper och arbetsgrupper

Korta fakta om Ekonomiprojektet - vad, varför, hur och när?

Kalendarium