Raindance Portal – Allmänt

Valbar startsida

Du kan själv välja vart i portalen du ska komma till när du loggar in. Gå till önskade sidan och klicka på kartknappssymbolen till höger i menyn. Aktiv sida blir då vald som startsida.
 

Ändringsbar favoritmeny stjärnan (bredvid Fakturor)

Du kan själv välja och samla sina favoritsidor till favoritmenyn stjärnan. Gå till önskade sidan och klicka på turkosstjärnan till höger i menyn. När du klickar på den igen, kan du ta bort från favoritmenyn. Det är i dagsläget inte möjligt att ändra ordning på valda favoriter utan för att få sidorna i önskad ordning måste du lägga till dem i den ordning som du önskar.
 

Signeraknapp i menyn

För dig som utanordnare finns det en signeraknapp uppe i menyn för de olika modulerna som har signeringsfunktion.

Raindance Portal - Inköp

Artikelnummer visas på beställning

På beställningsraderna visas artikelnummer i kolumnen Artikelnr. Artikelnumret visas även i tooltip.
 

Enklare inleverans

När du väljer inköpsorder att inleverera, kommer du direkt in i vyn för inleverans om det är första inleveransen på den ordern. Finns det inleveranser på ordern kommer du in i inköpsordervyn för att ändra inleverans eller göra ny inleverans.
 

Restnoterade artiklar på inköpsorder

När en eller flera artiklar har blivit restnoterade enligt leverantörens avisering, kan detta markeras som RESTAD i kolumner Rest på orderraden i Visa inköpsorder samt i Sök inköpsorder.