Definition av artikelmärkningar i varukorgen

Alla produkterna i varukorgen i Raindance är upphandlade från våra avtalsleverantörer.

Vissa produkter är markerade med blå boll eller grön boll eller båda för att hjälpa dig som beställare att välja de bästa produkterna för din insitution eller motsvarande.

 

Blå och gröna bollar i varukorgen