Ansökan om behörighet samt ändring/avslut av befintlig behörighet skickas till Ekonomiavdelningen på blanketten SU9063 Beställning/avbeställning av användaridentitet för Raindance och Raindanceportalen. Blanketten skrivs under av prefekt/motsvarande och av användaren.

Om användaren ska ha behörighet att attestera eller utanordna ska institutionen dessutom uppdatera sin förteckning över attestberättigade (SU9025) resp. förteckning över utanordningsberättigade (SU9026). Förteckningarna förvaras i original vid institutionen.
 

Blanketterna finns i Ekonomiblanketter under RD behörigheter och attest. Se länken till Ekonomiblanketter i kontaktfältet till höger.
 

För mer information om attest- och utanordningsreglerna hänvisas till Regelboken, Bok3, Ekonomi, Attest- och utanordning.

 

Vid frågor som gäller ändring av lösenord samt vid allmänna frågor om behörigheter, kontakta Kent Kardell, kent.kardell@su.se