Raindancelogotyp
 
 

Systemansvariga är Kent Kardell ank 2526

och Tiina Reiman ank 2659

 

 

 

 

 

 

Raindance är ett klient/serverbaserat ekonomisystem som består av flera moduler:

  • Kund-och leverantörsreskontra
  • Anläggningsregister
  • Fakturaportalen
  • Bokföringsportalen
  • Inköp


Några delar är webbaserade via Raindanceportalen där fakturaportalen, internfakturering/bokföring och inköp återfinns.

Raindance innehåller även en rapportgenerator samt möjligheten till att ta ut listor i HBL och ARA. Samtliga delar inom Raindance är helt integrerade med varandra.