Systemansvariga är Lars-Erik Wikström och Tiina Reiman.

Raindance är ett klient-/serverbaserat ekonomisystem som består av flera moduler:

  • Kund-och leverantörsreskontra
  • Anläggningsregister
  • Fakturaportalen
  • Bokföringsportalen
  • E-handel

Några delar är webbaserade via Raindanceportalen där fakturaportalen, internfakturering/bokföring och e-handel återfinns.

Raindance innehåller även en rapportgenerator samt möjligheten till att ta ut listor i HBL (Analyslista) och ARA (Analysfunktion). Samtliga delar inom Raindance är helt integrerade med varandra.