Iban (International Bank Account Number) - en internationell standard för angivande av bankers kontonummer i samband med betalningar mellan olika länder. Iban består av landskod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer.

Det är obligatoriskt att ange kontonummer i Iban-format samt Swift/Bic-kod. Betalning som saknar kontonummer i Iban-format och/eller saknar/har felaktig Swift/Bic-kod returneras av banken. Även några länder utanför EU omfattas av Iban.

Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - ett elektroniskt betalningssystem som de flesta banker har tillgång till. Bankerna som är anslutna till detta system har en egen individuell kod/adress, BIC-koden, som styr betalningarna rätt, se nedan.

BIC-koden (Bank Identifier Code) - en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC- kod består av 8 tecken, eller 11 om den också innehåller avd/kontorskod. Koden anger bankens namn, land, stad samt eventuellt även kontor.

Kontrollera på länken till Bic search:                                                              https://www.swift.com/bsl/index.faces