IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för bankers kontonummer i samband med betalningar mellan olika länder. IBAN består av landskod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer.

Det är obligatoriskt att ange kontonummer i IBAN-format samt SWIFT/BIC-kod. Betalning som saknar kontonummer i IBAN-format och/eller saknar eller har felaktig SWIFT/BIC-kod returneras av banken. Även några länder utanför EU omfattas av IBAN.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är ett elektroniskt betalningssystem som de flesta banker har tillgång till. Bankerna som är anslutna till detta system har en egen individuell kod/adress, BIC-koden, som styr betalningarna rätt, se nedan.

BIC-koden (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare SWIFT-adress). En BIC- kod består av 8 tecken eller 11 om den också innehåller avd/kontorskod. Koden anger bankens namn, land, stad samt eventuellt även kontor.

Kontrollera på länken till BIC search:                                                              https://www.swift.com/bsl/index.faces