Raindance Classic

Installation av klienten

Stöd för installation pc resp Mac

Lathund kostnadsredovisning m.m.

Lathund för t.ex. kostnadsredovisning, ARA, HBL m.m.

Kund- och leverantörsreskontra

Rutiner och beskrivningar t.ex. skapa kundfaktura, kreditering av kundfaktura och sökning i kund- och leverantörsreskontran.

E-faktura

Stockholms universitet skickar och tar emot e-fakturor från andra myndigheter. Privata leverantörer som har uppfyllt kriterierna för svefaktura tar vi upp i vårt ekonomisystem efter kontakt med Ekonomiavdelningen. Se även esv.se och SFTI:s partsregister.