Raindance Classic

Installation av klienten

Stöd för installation pc resp Mac

Lathund kostnadsredovisning m.m.

Lathund för t.ex. kostnadsredovisning, ARA, HBL m.m.

E-faktura

Stockholms universitet använder Raindance från CGI som e-handelssystem (order/abonnemang och faktura) och systemet stödjer de standarder som rekommenderas av SFTI.