Länken nedan innehåller Riksbankens förteckning över valuta- och landkoder. I kolumnen REK.VALUTA framgår vilken valuta som ska användas vid betalning till olika länder.

Till länder inom Europa kan vi skicka euro (EUR), landets lokala valuta och till flertalet banker även svenska kronor (SEK). Det finns dock enstaka banker som inte accepterar SEK. För mer information angående valutakoder, se ekonomihandboken 6.1.3.4.

Frågor om utlandsbetalningar besvaras av Christer Niklasson christer.niklasson@su.se