Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referens: Institutionens/avdelningens referensnummer, denna består av totalt 6 siffror och inleds av institutionsnumret på 3 siffror följt av 3 nollor.

När du ska skicka med kvitton till skanningen i Rosersberg måste hela kvittot tejpas, annars kommer de inte kunna skannas in. Det får inte komma in någon luft under kvittot.
Läs mer och se exempel

Bankinformation inbetalningar

Inrikes inbetalningar

Bankgiro 5050-0206 (Danske bank)

Utrikes inbetalningar

Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756
IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Organisationsnummer: 202100-3062
VAT nr: SE202100306201

Utrikes betalningar

IBAN och SWIFT/BIC

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för bankers kontonummer i samband med betalningar mellan olika länder. IBAN består av landskod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer.

Det är obligatoriskt att ange kontonummer i IBAN-format samt SWIFT/BIC-kod. Betalning som saknar kontonummer i IBAN-format och/eller saknar eller har felaktig SWIFT/BIC-kod returneras av banken. Även några länder utanför EU omfattas av IBAN.

Lista över länder som använder IBAN (16 Kb)

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är ett elektroniskt betalningssystem som de flesta banker har tillgång till. Bankerna som är anslutna till detta system har en egen individuell kod/adress, BIC-koden, som styr betalningarna rätt, se nedan.

BIC-koden (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare SWIFT-adress). En BIC- kod består av 8 tecken eller 11 om den också innehåller avd/kontorskod. Koden anger bankens namn, land, stad samt eventuellt även kontor.

Kontrollera på länken till BIC search:                                                      https://www.swift.com/bsl/index.faces

Valutakurser

Om institutionen/motsvarande har behov av att räkna om ett belopp till aktuell dagskurs eller historisk kurs ska OANDA valutaomräknare användas.

https://www.oanda.com/currency/converter/

Valuta- och landskoder

Filen nedan innehåller Riksbankens förteckning över valuta- och landskoder:

Valuta- och landskoder vid utlandsbetalning (250 Kb)

I kolumnen REK.VALUTA framgår vilken valuta som ska användas vid betalning till olika länder. Svenska kronor (SEK) kan endast skickas till bankkonton inom de nordiska länderna.

Frågor om utlandsbetalningar besvaras av Christer Niklasson christer.niklasson@su.se