Vi har byggt om ingången Ekonomi på medarbetarwebben för att det ska bli lättare att hitta information om ekonomiadministration. Samtidigt har vi under våren arbetat med att uppdatera innehållet på ingången, bl.a. information om universitetets redovisningsmodell. Det kan innebära att eventuella bokmärken/favoriter och länkar till innehållet på ingången inte längre fungerar och behöver styras om från andra webbsidor.