Inköp & upphandling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Inköp & upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora inom offentlig sektor. År 2017 uppgick de upphandlingspliktiga inköpen till ca 642 miljarder kronor exklusive moms vilket motsvarar 14 % av Sveriges BNP. På Stockholms universitet hanterar vi en bit av den här kakan och det ställer givetvis krav på oss att dels få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona, dels att bidra till att en sund konkurrens upprätthålls.

Inköps- och upphandlingssektionen

Förutom att leda arbetet med att förändra upphandlings- och inköpsprocesserna på universitetet så har Inköpssektionen följande uppdrag:

Kontakt

Inköp- och upphandlingssektionen

För medarbetare ska kontakt med inköps- och upphandlingssektionen alltid i första hand ske via serviceportalen

Serviceportalen

För externa kontakter kan följande adresser användas: