Inköp & upphandling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Inköp & upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora och varje år uppgår de upphandlingspliktiga köpen till ca 625 miljarder kronor. Det är nästan en femtedel av vårt BNP. På Stockholms universitet hanterar vi en bit av den här kakan vilket ställer krav på oss att dels få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona, dels att bidra till att en sund konkurrens upprätthålls.

Inköpssektionen

Förutom att leda arbetet med att förändra upphandlings- och inköpsprocesserna på universitetet så har Inköpssektionen följande uppdrag:

Nya avtal