Inköps- och upphandlingssektionen har under sommaren 2019 upphandlat julbordsförmedling. Tilldelningsbeslutet i denna upphandling har blivit överprövad till förvaltningsrätten och det är i dagsläget oklart när dom kan falla i målet. Detta innebär att universitetet inte har någon avtalad julbordförmedlare och bokning av julbord inte kan ske genom Julbordsmäklarna eller Festmäklarna. Konkurrensverket har även fastslagit, i en skrivelse till universitetet 2019-07-04, att det inte heller förenligt med Lagen om offentlig upphandling att vända sig direkt till en icke upphandlad restaurang. 

Det alternativ som kvarstår för årets julbord är att beställa catering till egna lokaler genom någon av universitetets upphandlade cateringföretag: Fågelängens catering, Matsällskapet, Hörs, Vete-Katten eller Compass group, se universitetets avtalskatalog.

Obs! Spökslottet går inte att boka för julbord

Bokade julbord avbeställs

Redan bokade julbord måste avbeställas och eventuella avbokningsavgifter betalas.