Anskaffningsprocessen

Den här bilden illustrerar den process för centraliserad upphandling som vi under våren kommer att röra oss emot. Dels genom fortsatt implementering i förvaltningen och på det Humanvetenskapliga området dels genom ett antal pilotverksamheter inom det Naturvetenskapliga området

Process Upphandla enligt LOU (579 Kb)

Beskrivning Upphandla enligt LOU (227 Kb)

 

Direktupphandlingsprocessen

Process Direktupphandling (296 Kb)

Beskrivning Direktupphandling (354 Kb)

 

Processen för avtalsuppföljning

Process Avtalsuppföljning (239 Kb)

Beskrivning av Avtalsuppföljning (187 Kb)