Mallar direktupphandling

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de delar av upphandlings- och inköpsprocessen som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar.

De nya mallarna offertförfrågan och avtalsvillkor ersätter tidigare Mall 1 - Mall 7 från och med 1 juli 2019.


Svenska

 

Engelska/English