E-faktura till Stockholms universitet

För fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet, vänligen gå vidare till denna sida.

Generella regler gällande referenser:

Leverantörsfakturor till Stockholms universitet ska endast innehålla institutions-/avdelningsnumret (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) i referensfältet ”Er referens” eller RequisitionistDocumentReference om det avser en svefaktura. Kontakta beställaren på respektive institution eller se listan över Institutionskoder.

Har en inköpsorder erhållits från Stockholms universitet ska inköpsordernumret framgå på radnivå i e-fakturan.
 

E-faktura från Stockholms universitet

Alla myndigheter har specifika beställarreferenser som måste anges i referensfältet.
Övriga referenser anges direkt i fakturan.
Kontakta myndigheten om ni saknar referens.

Kontakta Ekonomiavdelningen:
Om du är anställd på Stockholm universitet använd Serviceportalen
För icke anställda hittar du våra mailadresser här

Lathund till hur du skapar och skickar kundfakturor elektroniskt i Raindance hittar du här.