E-faktura till Stockholms universitet

E-fakturor ska endast innehålla institutions-/avdelningsnumret i referensfältet (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter). Kontakta beställaren på respektive institution eller se listan över Institutionskoder

Har en inköpsorder erhållits från Stockholms universitet ska inköpsordernumret framgå på radnivå.

Stockholms universitet tar primärt emot e-fakturor i Svefaktura-format och vi använder oss av CGI som VAN-leverantör.

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

E-faktura från Stockholms universitet

Alla myndigheter har specifika beställarreferenser som måste anges i referensfältet.
Övriga referenser anges direkt i fakturan.
Kontakta myndigheten om ni saknar referens.

 

Kontakta Ekonomiavdelningen:
Om du är anställd på Stockholm universitet använd Serviceportalen
För icke anställda hittar du våra mailadresser här
 

Lathund till hur du skapar och skickar kundfakturor elektroniskt i Raindance hittar du här.