E-handel

Allmän information om E-handel

E-handelsportalen är i skarp drift och både SU-butikens och Wisum-portalens sortiment finns tillgängliga där. Eftersom endast upphandlade varor läggs upp i e-handelsportalen så blir det lätt att handla rätt. Det är inte enbart ett IT- eller redovisningsverktyg utan det nya arbetssättet innebär oftast också organisatoriska förändringar, framför allt på större institutioner.

FAQ för E-handelsportalen

En hel del ämnen nedan handlar om hur ni på institutionen/motsv. är organiserade för att ta hand om e-beställningar. Det handlar bl.a. om ert beställningsflöde och era resp. behörigheter. Detta diskuteras alltid på ett s.k. förmöte inför utbildningen i E-handelsportalen. Om er institution vill ha ett sådant möte, v.g. kontakta ehandel@su.se. Mötet tar max. en timma.

Manual för e-handelsportalen

I manualen hittar du steg för steg information om hur du beställer, leveransgodkänner och hur fakturorna matchas mot order i e-handelsportalen

Förvaltningen e-handlar

För att fullt ut kunna genomföra det som åligger myndigheten på e-handelsområdet så har nu nästa steg tagits och Förvaltningschefen beslutade den 18 februari att det fr.o.m. den 1 juni 2016 är obligatoriskt för avdelningarna inom Universitetsförvaltningen att e-handla sina varor inom de produktområden som finns tillgängliga.

Avtalskatalog