Inköpskoordinators roll

Inköpskoordinatorerna genomför direktupphandlingar i upphandlingssystemet, avrop som den egna verksamheten behöver hjälp med, koordinerar den egna verksamhetens medverkan i referensgrupper inför upphandlingar och lägger in synpunkter på leverantörer i upphandlingssystemet för att dessa ska kanaliseras på ett effektivt sätt från verksamheten till Inköpssektionen.


Anmäla ny/byta inköpskoordinator

Inköpskoordinatorer utses av respektive verksamhets chef. Hur många koordinatorer som behövs vid varje Institution, centrumbildning under fakultet och förvaltningsavdelning beror på verksamhetens storlek samt hur man organiserat sitt arbete.
Anmälan om ny inköpskoordinator görs av respektive chef till upphandlingschefen via Serviceportalen, välj Fråga - Ekonomiavdelningen - Inköp - Inköpsfrågor och ange Inköpskoordinator i rubriken. 
Den/de som anmälts kommer sedan att kallas till nästkommande obligatoriska utbildningstillfälle.

Det finns mer information om Ekonomiavdelningens kommande utbildningar på sidan för Kompetensutveckling

 

Certifierade Inköpskoordinatorer

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Henrik Smedjegården

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Maria Svärd Baker

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Olle Jonsson

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malin Petersson

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Susanne Helgeström

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Minh Nguyen

Bergianska botaniska trädgården

Håkan Sixtensson

Engelska institutionen

Patrik Ekström Mezek

Fastighetsavdelningen

Björn Röstlund

Fastighetsavdelningen

Brian Baskin

Fastighetsavdelningen

Lennart Persson

Fastighetsavdelningen

Marian Sarenbrant

Fastighetsavdelningen

Nina Grahn

Fastighetsavdelningen

Petra Tennback

Fastighetsavdelningen

Rositsa Lagerström

Fastighetsavdelningen

Therese Vikingsen

Fastighetsavdelningen

Sesen Mebrahtu

Filosofiska Institutionen

Gösta Grönroos

Filosofiska Institutionen

Susanne Forssell

Fysikum

Malin Hell

Fysikum

Patrik Löfgren

Företagsekonomiska institutionen

Lisa Fors

Företagsekonomiska institutionen

Sara Nygren

Företagsekonomiska institutionen

Vladimir Vesovic

Historiska institutionen

Carina Eklund

Institutet för internationell ekonomi

Christina Lönnblad

Institutet för internationell ekonomi

Tove Happonen

Institutet för social forskning - SOFI

Tara Nabavi

Institutet för social forskning - SOFI

Anna Lena Troedsson

Institutet för social forskning - SOFI

David Yuksel

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Anna Hammervik

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Hans Ahlgren

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Maria Wojnar-Johansson

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Vendela Kempe Lagerholm

Institutionen för biokemi och biofysik

Ann Nielsen

Institutionen för biokemi och biofysik

Beatriz Campos

Institutionen för biokemi och biofysik

Charlotta Andersson

Institutionen för biokemi och biofysik

Louise Lehto

Institutionen för biokemi och biofysik

Matthew Bennett

Institutionen för biokemi och biofysik

Karin Häggbom Sandberg

Institutionen för biokemi och biofysik

Durim Bekteshi

Institutionen för biologisk grundutbildning

Alexandra Balogh

Institutionen för data- och systemvetenskap

Britt-Marie Nordström

Institutionen för data- och systemvetenskap

Magdalena Pers Färjemark

Institutionen för data- och systemvetenskap

Marihan Ameen

Institutionen för data- och systemvetenskap

Tuija Lehtonen

Institutionen för data- och systemvetenskap

Hanna Hill Brunius

Institutionen för data- och systemvetenskap

Nebiyu Tesema                                      

Institutionen för data- och systemvetenskap

Alexandra Högberg

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Angelina Llesi

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Claudia Hakanen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Daniel Lindblom

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Jerker Eriksson

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Yvonne Knutsen

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Ibrahim Mohamad

Institutionen för engelska

Andreas Gavran

Institutionen för engelska

Kim Jansson

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Naorin Mansur

Institutionen för folkhälsovetenskap

Joachim Bjurfors

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Schauki Karim

Institutionen för kultur och estetik

Erik Hungler

Institutionen för kultur och estetik

Love Andersson

Institutionen för lingvistik

Linda Habermann

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Christine Uhrlander

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Maria Nordlund

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Olga Fodérus

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Daniel Emanuelsson

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Mattias Edén

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Baltzar Stevensson

Institutionen för mediestudier

Bart van der Gaag

Institutionen för mediestudier

Marie Jonsson Ewerbring

Institutionen för mediestudier

Mattias Johannesson

Institutionen för mediestudier

Petrus Dahlbeck

Institutionen för mediestudier

Jeroen Dunnink

Institutionen för mediestudier

Mariusz Frackiewicx

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Birgitta Noone

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Henry Holmstrand

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Ioannis Athanassiadis

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Martin Kruså

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Rickard Lipski

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Sandra Olsson

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Heinrich von Fircks

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Kicki Ryman

Institutionen för naturgeografi

Marcus Paldanius

Institutionen för organisk kemi

Gabriella Ågren

Institutionen för organisk kemi

Jonas Ståhle

Institutionen för pedagogik och didaktik

Christina Jansson

Institutionen för pedagogik och didaktik

Dennis Lindevall

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lilian Harman

Institutionen för pedagogik och didaktik

Stefan Eriksson

Institutionen för pedagogik och didaktik

Sebastian Thylin

Institutionen för pedagogik och didaktik

Fadel Hasan

Institutionen för romanska språk

Cecilia Orsingher

Institutionen för romanska språk

Irma Munoz

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Ann-Cathrine Elmén

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Fredrik Dufwa

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Laura Lunnevuori

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Torun Gille West

Institutionen för socialt arbete

Ekaterina Solokova

Institutionen för språkdidaktik

Henrik Nordgren

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Annette Fischer

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Emma Ekelund

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Fredrik Holmstedt

Institutionen för ämnesdidaktik

Alf Friberg

Institutionen för ämnesdidaktik

Sally Sahlih

IT-Avdelningen

Peter Tidbeck

Juridiska institutionen

Madeleine Sandberg

Juridiska institutionen

Yuet-Yee Ryan

Kommunikationsavdelningen

Elisabeth Lundmark

Kriminologiska institutionen

Malin Andersson

Kulturgeografiska institutionen

Johan Cederström

Matematiska institutionen

Kristina Burestad

Matematiska institutionen

Lukas Runsäter

Matematiska institutionen

Neshat Lindberg

Meterologiska institutionen (MISU)

Henriette Vaslö

Meterologiska institutionen (MISU)

Sara Engström

Nordiska Institutet för teoretisk fysik (NORDITA)

Marie Hjeltman

Områdeskansliet för naturvetenskap

Ewa Lach

Områdeskansliet för naturvetenskap

Lina Enell

Områdeskansliet för naturvetenskap

Per Nordström

Personalavdelningen

Anna Wase

Psykologiska insitutionen

Emma Aldenstam

Rektors kansli

Agneta Sundman Claesson

Samverkansavdelningen

Jan Löf

Samverkansavdelningen

Per Sättberger

Sociologiska institutionen

Sæmundur Grettisson

Specialpedagogiska institutionen

Isolina Kjellin

Specialpedagogiska institutionen

Tecla Niculae

Statistiska institutionen

Håkan Slättman

Statsvetenskapliga institutionen

Kristina Linkyte

Statsvetenskapliga institutionen

Pernilla Nordahl

Stockholm Resilience Centre

Tobias Andersson

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Gunnel Kvillerud

Stockholms universitetsbibliotek

Anna Lundström

Stockholms universitetsbibliotek

Claes Frisk

Stockholms universitetsbibliotek

Tomas Wiksten

Studentavdelningen

Lena Forslund

Studentavdelningen

Nasteha Mohamed

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Pia Vallgårda

Zoologiska institutionen

Mirjam Amcoff

Östersjöcentrum

Eva Lindell

Östersjöcentrum

Stina Nieminen

Östersjöcentrum

Marc Geibel