Inköpskoordinatorer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Inköp & upphandling
  7. Inköpskoordinatorer
  8. Certifierande utbildning för inköpskoordinatorer

Certifierande utbildning för inköpskoordinatorer

EVENEMANG

Datum: 20 mars 2018 09:00 - 20 mars 2018 16:00
Plats: Polstjärnan, Aula magna

Inköpskoordinatorerna är de som kommer att genomföra direktupphandlingar i upphandlingssystemet, genomföra avrop som den egna verksamheten behöver hjälp med, koordinera den egna verksamhetens medverkan i referensgrupper inför upphandlingar och lägga in synpunkter på leverantörer i upphandlingssystemet för att dessa ska kanaliseras på ett effektivt sätt från verksamheten till Inköps- och upphandlingssektionen.

Inköpskoordinatorer utses av respektive chef. Hur många koordinatorer som behövs på varje institution/motsv beror på verksamhetens storlek samt hur man organiserat sitt arbete. Anmälan om ny inköpskoordinator görs av respektive chef till upphandlingschefen. Den/de som anmälts kommer sedan att kallas till det nästkommande obligatoriska utbildningstillfället. Var god skicka namn på och kontaktuppgifter till den/de ni vill anmäla till upphandlingschefen Susanne Ekman

Bokmärk och dela Tipsa