Inköpskoordinatorer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Inköp & upphandling
  7. Inköpskoordinatorer
  8. Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1

Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1

EVENEMANG

Datum: 06 oktober 2020 09:00 - 06 oktober 2020 15:00
Plats: Mimer, Aula Magna

Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet

Inköpskoordinatorn ska fungera som verksamhetens inköpsstöd, framför allt när det gäller direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Under utbildningen kommer du som blivande inköpskoordinator få en genomgång av upphandlingens lagar och regler, information om vad direktupphandling innebär och hur man genomför ett avrop från ett statligt ramavtal. Du kommer också få en genomgång av inköpskoordinatorns roll och ansvar och vad som förväntas av dig i egenskap av verksamhetens kontaktperson för upphandlings-, beställnings- och e-handelsfrågor.

Anmälan till utbildningen gör av respektive verksamhets chef via Serviceportalen, välj Fråga - Ekonomiavdelningen - Inköp/upphandling - övriga Inköp och upphandlingsfrågor och ange Inköpskoordinator i rubriken. När du blivit anmäld kommer du att få en kallelse till nästkommande obligatoriska utbildningstillfälle.

För frågor och mer information, skapa ett ärende i Serviceportalen

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Inköp- och upphandlingssektionen

För medarbetare ska kontakt med inköps- och upphandlingssektionen alltid i första hand ske via serviceportalen

Serviceportalen

För externa kontakter kan följande adresser användas:

Avtalskatalog