Inköpskoordinatorn ska fungera som verksamhetens inköpsstöd, framför allt när det gäller direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Under utbildningen kommer du som blivande inköpskoordinator få en genomgång av upphandlingens lagar och regler, information om vad direktupphandling innebär och hur man genomför ett avrop från ett statligt ramavtal. Du kommer också få en genomgång av inköpskoordinatorns roll och ansvar och vad som förväntas av dig i egenskap av verksamhetens kontaktperson för upphandlings-, beställnings- och e-handelsfrågor.

Anmälan till utbildningen gör av respektive verksamhets chef via Serviceportalen, välj Fråga - Ekonomiavdelningen - Inköp/upphandling - övriga Inköp och upphandlingsfrågor och ange Inköpskoordinator i rubriken. När du blivit anmäld kommer du att få en kallelse till nästkommande obligatoriska utbildningstillfälle.

För frågor och mer information, skapa ett ärende i Serviceportalen