Anmäla ny/byta inköpskoordinator

Inköpskoordinatorer utses av respektive chef. Hur många koordinatorer som behövs på varje institution/motsv beror på verksamhetens storlek samt hur man organiserat sitt arbete. Anmälan om ny inköpskoordinator görs av respektive chef till upphandlingschefen. Den/de som anmälts kommer sedan att kallas till det nästkommande obligatoriska utbildningstillfället.
 

Certifierade inköpskoordinatorer:

Jannica Vestergård Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Rita Johnson Institutionen för kultur och estetik
Maria Wojnar-Johansson Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Carl-Anders Näslund Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Bart van der Gaag Institutionen för mediestudier
Giulia Frontera Institutionen för mediestudier
Marie Jonsson Ewerbring Institutionen för mediestudier
Petrus Dahlbeck Institutionen för mediestudier
Roland Carlsson Institutionen för mediestudier
Daniel Lindblom Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Christina Jansson Institutionen för pedagogik och didaktik
Katrin Lindroth Institutionen för pedagogik och didaktik
Louise Sköldberg  Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Elilta Welday Institutionen för pedagogik och didaktik
Niklas Tzimboukakis Institutionen för pedagogik och didaktik
Andreas Gavran  Institutionen för engelska
Linda Habermann  Institutionen för lingvistik 
Fredrik Holmstedt Institutionen för svenska och flerspråkighet
Fredrik Dufwa  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Laura Lunnevuori Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Torun Gille West Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Henrik Nordgren Institutionen för språkdidaktik 
Benny Pettersson Institutionen för språkdidaktik 
Ann-Marie Lenndin Institutionen för romanska språk
Cecilia Orsingher Institutionen för romanska språk
Annelore Ploum Institutionen för romanska språk
Sophia Granberg  Juridiska institutionen
Madeleine Sandberg  Juridiska institutionen
Christina Lönnblad Institutet för internationell ekonomi
Johan Cederström Kulturgeografiska institutionen
Anita Karlsson Nationalekonomiska institutionen
Lotta Malmström Intitutionen för pedagogik och didaktik 
Sæmundur Grettisson Sociologiska institutionen
Håkan Slättman Statistiska institutionen
Kai Lundin Institutionen för socialt arbete
Isolina Kjellin Specialpedagogiska institutionen
Malin Petersson Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Pernilla Nordahl Statsvetenskapliga institutionen
Schauki Karim Statsvetenskapliga institutionen
Britt-Marie Nordström Institutionen för data- och systemvetenskap
Katarina Åkergren Institutionen för data- och systemvetenskap
Magdalena Pers Färjemark  Institutionen för data- och systemvetenskap
Tuija Lehtonen Institutionen för data- och systemvetenskap
Stefan Englund Institutet för social forskning - SOFI
Simon Stenborg  Institutet för social forskning - SOFI
Joachim Bjurfors CHESS Centre for Health Equity Studies
Sebastian Klarås Stressforskningsinstitutet
Rickard Castillus Institutionen för astronomi
Patrik Löfgren  Fysikum
Lukas Runsäter  Matematiska institutionen
Neshat Lindberg Matematiska institutionen
Maria Nordlund  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Mikael Källman  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ann Nielsen Institutionen för biokemi och biofysik
Charlotta Sturell  Institutionen för biokemi och biofysik
Daniel Emanuelsson  Institutionen för material- och miljökemi
Mattias Edén  Institutionen för material- och miljökemi
Alexandra Balogh  Institutionen för biologisk grundutbildning
Runa Jacobsson Institutionen för geologiska vetenskaper
Heinrich von Fircks  Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Beatriz Campos Ramiro Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Kicki Ryman  Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Lina Berggren Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Peter Pedersén Johansson Zoologiska institutionen
Björn Lovang Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Siw Hedin Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Jerker Eriksson Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Sylvia Trunk Institutionen för neurokemi
Tobias Andersson Stockholm Resilience Centre
Eva Lindell  Östersjöcentrum
Stina Nieminen Östersjöcentrum
Rickard Lipski ACES
Tomas Wiksten Stockholms universitetsbibliotek
Agneta Stenborg Avdelningen för planering och ledningsstöd
Susanne Lindfors Hedefalk Avdelningen för planering och ledningsstöd
Jan Ekström  Fastighetsavdelningen
Lennart Persson Fastighetsavdelningen
Madina Saar Fastighetsavdelningen
Pia Järvistö  Fastighetsavdelningen
Thomas Hårberg  Fastighetsavdelningen
Marian Sarenbrant  Fastighetsavdelningen
Peter Tidbeck IT-Avdelningen
Patrik Hjelm Samverkansavdelningen
Johan Arnell Samverkansavdelningen
Per Sterner Samverkansavdelningen
Brian Baskin Samverkansavdelningen
Jan Löf Samverkansavdelningen
Göran Rydeberg Avdelningen för arkiv och registratur
Sandra Ericson Områdeskansliet för Humanvetenskap
Lina Enell  Områdeskansliet för naturvetenskap 
Karin Steffensen  Personalavdelningen
Mia Svärd Baker  Avdelningen för forskningsstöd
Nasteha Mohamed Studentavdelningen

 

Blivande inköpskoordinatorer:

Simon Claesson Stockholm School of Business
Linda Hedström Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Per Lenner Fastighetsavdelningen
Stefan Trygg Fastighetsavdelningen
Jenny Jansson Fastighetsavdelningen
Linda Carlsson Samverkansavdelningen