Anmäla ny/byta inköpskoordinator

Inköpskoordinatorer utses av respektive chef. Hur många koordinatorer som behövs på varje institution/motsv beror på verksamhetens storlek samt hur man organiserat sitt arbete. Anmälan om ny inköpskoordinator görs av respektive chef till upphandlingschefen. Den/de som anmälts kommer sedan att kallas till det nästkommande obligatoriska utbildningstillfället.

Det finns mer information om Ekonomiavdelningens kommande utbildningar på sidan för Kompetensutveckling

Certifierade inköpskoordinatorer:

Emma Runestig Filosofiska Institutionen
Susanne Forssell Filosofiska Institutionen
Jannica Vestergård Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Naorin Mansur Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Anna Bengtsson Alzén Institutionen för kultur och estetik
Erik Hungler Institutionen för kultur och estetik
Maria Wojnar-Johansson Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Hans Ahlgren Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Vendela Kempe Lagerholm Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Bart van der Gaag Institutionen för mediestudier
Giulia Frontera Institutionen för mediestudier
Marie Jonsson Ewerbring Institutionen för mediestudier
Petrus Dahlbeck Institutionen för mediestudier
Roland Karlsson Institutionen för mediestudier
Daniel Lindblom Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Claudia Hakanen Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Angelina Llesi Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Emma Ekelund Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Catharina Engström Jäderberg Accelerator
Rita Johnson Accelerator
Kim Jansson Institutionen för engelska
Andreas Gavran  Institutionen för engelska
Linda Habermann  Institutionen för lingvistik 
Fredrik Holmstedt Institutionen för svenska och flerspråkighet
Fredrik Dufwa  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Laura Lunnevuori Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Ann-Cathrine Elmén Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Torun Gille West Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Henrik Nordgren Institutionen för språkdidaktik 
Benny Pettersson Institutionen för språkdidaktik 
Ann-Marie Lenndin Institutionen för romanska språk
Cecilia Orsingher Institutionen för romanska språk
Annelore Ploum Institutionen för romanska språk
Madeleine Sandberg  Juridiska institutionen
Vladimir Vesovic Företagsekonomiska institutionen
Alf Friberg Företagsekonomiska institutionen
Stefan Ljungdahl Företagsekonomiska institutionen
Christina Lönnblad Institutet för internationell ekonomi
Johan Cederström Kulturgeografiska institutionen
Christina Jansson Institutionen för pedagogik och didaktik
Lilian Harman Institutionen för pedagogik och didaktik
Sæmundur Grettisson Sociologiska institutionen
Håkan Slättman Statistiska institutionen
Malin Andersson Kriminologiska institutionen
Kai Lundin Institutionen för socialt arbete
Isolina Kjellin Specialpedagogiska institutionen
Jan Klarström Specialpedagogiska institutionen
Susanne Helgeström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Malin Petersson Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Pernilla Nordahl Statsvetenskapliga institutionen
Sebastian Klarås Statsvetenskapliga institutionen
Britt-Marie Nordström Institutionen för data- och systemvetenskap
Katarina Åkergren Institutionen för data- och systemvetenskap
Magdalena Pers Färjemark  Institutionen för data- och systemvetenskap
Tuija Lehtonen Institutionen för data- och systemvetenskap
Stefan Englund Institutet för social forskning - SOFI
Caroline Hertzman Institutet för social forskning - SOFI
Joachim Bjurfors Institutionen för folkhälsovetenskap
Rickard Castillus Institutionen för astronomi
Patrik Löfgren  Fysikum
Louise Beskow Fysikum
Lukas Runsäter  Matematiska institutionen
Kristina Burestad Matematiska institutionen
Neshat Lindberg Matematiska institutionen
Maria Nordlund  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Mikael Källman  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ann Nielsen Institutionen för biokemi och biofysik
Sylvia Trunk Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Charlotta Andersson Institutionen för biokemi och biofysik
Louise Lehto Institutionen för biokemi och biofysik
Daniel Emanuelsson  Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
Mattias Edén  Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
Kristina Linkyte Institutionen för Organisk kemi
Alexandra Balogh  Institutionen för biologisk grundutbildning
Schauki Karim Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Heinrich von Fircks  Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Beatriz Campos Ramiro Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Kicki Ryman  Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut 
Mirjam Amcoff Zoologiska institutionen
Siw Hedin Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Jerker Eriksson Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Tobias Andersson Stockholm Resilience Centre
Rahwa Ghebresellase Bergianska botaniska trädgården
Eva Lindell  Östersjöcentrum
Stina Nieminen Östersjöcentrum
Ioannis Athanassiadis Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Rickard Lipski Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Oskar Sandblom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Henry Holmstrand Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Marie Hjeltman Nordiska Institutet för teoretisk fysik (NORDITA)
Hans Von Zur-Mühlen Nordiska Institutet för teoretisk fysik (NORDITA)
Tomas Wiksten Stockholms universitetsbibliotek
Annika Livefjord  Stockholms universitetsbibliotek
Claes Frisk Stockholms universitetsbibliotek
Agneta Stenborg Rektrons kansli
Susanne Lindfors Hedefalk Rektrons kansli
Jan Ekström  Fastighetsavdelningen
Lennart Persson Fastighetsavdelningen
Madina Saar Fastighetsavdelningen
Pia Järvistö  Fastighetsavdelningen
Thomas Hårberg  Fastighetsavdelningen
Marian Sarenbrant  Fastighetsavdelningen
Peter Tidbeck IT-Avdelningen
Patrik Hjelm Samverkansavdelningen
Johan Arnell Samverkansavdelningen
Per Sterner Samverkansavdelningen
Brian Baskin Samverkansavdelningen
Jan Löf Samverkansavdelningen
Mats Lindberg Samverkansavdelningen
Henrik Smedjegården Samverkansavdelningen
Joakim Norrby Samverkansavdelningen
Sandra Ericson Områdeskansliet för Humanvetenskap
Lena Eriksson Områdeskansliet för Humanvetenskap
Lina Enell  Områdeskansliet för naturvetenskap 
Ewa Lach Områdeskansliet för naturvetenskap 
Per Nordström Områdeskansliet för naturvetenskap 
Anna Wase Personalavdelningen
Karin Steffensen  Personalavdelningen
Carola Karpegård Ekonomiavdelningen
Maria Svärd Baker  Avdelningen för forskningsstöd
Lacey Näsman Studentavdelningen
Nasteha Mohamed Studentavdelningen
Pia Vallgårda Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)