Inköpsnytt har följande utgivingsdatum 2019:

15 februari
15 mars
15 april
15 maj
14 juni

16 september
15 oktober
15 november
16 december