Inköpsnytt har följande utgivingsdatum 2020:

17 februari
16 mars
15 april
15 maj
15 juni

15 september
15 oktober
16 november
15 december