Vill du veta mer om Lagen om Offentlig Upphandling. Hos Konkurrensverket hittar du såväl lagtexten som fördjupad information Konkurrensverkets hemsida