Nyheter

Nytt tröskelvärde och ny direktupphandlingsgräns från 1 januari 2018

Europeiska kommissionen har beslutat nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2018. Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Inköpsnytt

Här kan du läsa Inköpssektionens nyhetsbrev som skickas till universitetets inköpskoordinatorer två gånger per termin